ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Εδώ διαμορφώνονται τα σταθερά και κινητά στοιχεία ενός χώρου.

Σταθερά θεωρούμε τα δομικά μέρη:

εσωτερική-διαμόρφωση-1

Τοίχοι, διαχωριστικά & κατασκευές με γυψοσανίδα, επίπεδα ,σκάλες, ψευδοροφές ,αίθρια ,εσωτερικά μπαλκόνια ,η ενσωμάτωση της κουζίνας και οι ντουλάπες προσδιορίζουν τις λειτουργίες στα βασικά τους μέρη.

Κινητά θεωρούμε τα έπιπλα & λοιπά στοιχεία :

εσωτερική-διαμόρφωση-2

Αυτά προστίθενται και καθορίζουν ζώνες κίνησης και υπόλοιπες εξειδικευμένες ανάγκες.
Καθιστικά, τραπεζαρίες, bars , βιβλιοθήκες, γραφεία, πιάνα , παιδικά δωμάτια, master rooms, tv rooms , play rooms κλπ.
Η μελέτη αυτή έχει τεράστιο εύρος και είναι επιτυχής όταν επιτυγχάνει να αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα των ιδιοκτητών.

Εδώ ακριβώς υπάρχει ένα σημαντικό δεδομένο:
Ένας χώρος διαμορφώνεται πάντα με περισσότερους του ενός τρόπους.

Ο σοβαρός μελετητής οφείλει να τους αναδείξει όλους , καταγράφωντας αρνητικά και θετικά σημεία ,έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τι θα επιλέξουν και για ποιό λόγο.

All|Εσωτερική διαμόρφωση