ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ

Ο ΧΩΡΟΣ αυτοπροσδιορίζεται ως μια περιοχή ,όπου καθορίζουμε την θέση μας και ασκούμε τις διάφορες δραστηριότητές μας, είτε αυτές αφορούν την ιδιωτική μας ζωή είτε την επαγγελματική μας πορεία.

Τόσο το ένα όσο και το άλλο είναι από τα σημαντικά της ζωής μας και άρα αρμόζει της κατάλληλης προσοχής μας.

Μια ολοκληρωμένη ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ οφείλει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Αποτύπωση Χώρου:
  μελέτη-χώρου-αποτύπωση-χώρου-
  περιλαμβάνει την κάτοψη του χώρου με τα σωστά μέτρα και σημειωμένα τα θερμαντικά στοιχεία, όπως και όποιες άλλες ιδιαιτερότητες του χώρου ( αίθρια, επίπεδα, ψευδοροφές κλπ)
 • Καταγραφή προσώπων και αναγκών:
  μελέτη-χώρου-καταγραφή-προσώπων-και-αναγκών-
  είναι απαραίτητο να ονομαστούν τα πρόσωπα –πρωταγωνιστές του χώρου και οι ανάγκες  που πρέπει να καλυφθούν άμεσα αλλά και με όριο κάποιο χρονικό ορίζοντα.
 • Οικονομικό πλαίσιο: μελέτη-χώρου-καταγραφή-οικονομικό-πλαίσιο
  σημείο-κλειδί της μελέτης. Είναι γεγονός ότι η πληθώρα των υλικών και υπηρεσιών στην αγορά είναι τόσο μεγάλη που  πραγματικά χρειάζεται  μεγάλη εμπειρία στον μελετητή .Πρέπει να αξιολογήσει  ορθά που πρέπει να δώσει περισσότερη και που λιγότερη έμφαση ώστε να επιτύχει  το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα που θα εξασφαλίζει τον στόχο του πελάτη του και χωρίς να ξεφεύγει από τον οικονομικό προϋπολογισμό του.
 • Χρονοδιάγραμμα:
  χρονοδιάγραμμα
  η καταγραφή των εν σειρά εργασιών, η χρονική τους διάρκεια με τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις που είναι δυνατόν να συμβούν και που πρέπει να ονομάζονται ως ενδεχόμενα , καθορίζουν την χρονική διάρκεια ενός έργου ,το οποίο πρέπει να έχει ονομασμένο dead line. Κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει σύμβαση  με ανάλυση εργασιών ,όπου θα αναφέρονται  οι τύποι ,τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Τελικό σχέδιο 3D:
  τελικό-σχέδιο-3D-1
  τελικό-σχέδιο-3D-2
  Πέρα από τα αρχικά σχέδια που λειτουργούν εκπαιδευτικά μέχρι ο πελάτης να αποφασίσει αυτό που είναι δόκιμο για τον ίδιο ,η ύπαρξη του τελικού σχεδίου τον βοηθά στο να γνωρίζει  ποιο ακριβώς αποτέλεσμα θα παραλάβει αλλά και την εργολαβική εταιρεία τι προιόν οφείλει να παραδώσει.

All|Μελέτη Χώρου